Pollenkalender

Allergihjelpen Pollenkalende

Pollenkalenderen på Astma- og Allergiforbundets side viser tidsmessig spredning av pollen. Kalenderen er basert på data for registreringer fra 1986 til 2016. De nyere stasjonene har kortere tidsserie. Ved endring i temperatur og værforhold kan tidspunktet forskyves.1

Kalenderen er revidert i 2016. Pollensesongen har startet så tidlig som i februar de senere årene.1

På Astma- og Allergiforbundets side kan du nå laste ned NAAFs pollenapp for smarttelefon.2

Appen gir deg en enkel oversikt over pollenspredningen i ditt område for inneværende og neste dag. I tillegg kan du få nyhetsmeldinger og push-varsling, der du kan velge å få beskjed ved kraftig og ekstrem spredning for de ulike pollentypene i ditt område.2

Hva er pollen?

Hva er allergi?

Egenbehandling av pollenallergi

 


Referanser:

  1. Norges Astma- og Allergiforbund, www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/pollenkalender/ (01.05.2019)
  2. Norges Astma- og Allergiforbund, www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/pollenvarsel-tilpasset-smarttelefon/ (01.05.2019)