Usikker på om du har allergi?

Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og du nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Mange opplever også at de blir trøtte, strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne, noe som gir redusert yteevne i forbindelse med skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter. Du puster i økende grad med munnen, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma.1

Allergisk rhinitt har en signifikant påvirkning, f.eks. når det kommer til arbeids- og skoleproduktivitet samt vår generelle livskvalitet. Den medfører også en økonomisk byrde for samfunnet ift. bruk av medisiner, tilgang til helsevesen, sykedager osv.

Det er derfor viktig med optimal behandling & oppfølging. Dette er imidlertid en utfordring ettersom mange som lider av allergi:

 • Undervurderer symptomene
 • Bagatelliserer tilstanden
 • Ikke overholder behandlingen
 • Mislykkes i å følge opp at behandlingen fungerer optimalt

Vi anbefaler å alltid oppsøke helsepersonell for å få bekreftet en diagnose samt få riktige behandlingsråd.

Dersom du opplever minimum 2 av følgende symptomer, er det sannsynlig at du kan ha allergi:2
 • Rennende nese
 • Nysing
 • Tett eller kløende nese
 • Rennende øyner
 • Røde øyner
 • Kløende øyner

Oppsøk lege dersom du i tillegg har astma symptomer eller dersom du opplever symptomer kun i ett nesebor/ett øye, gjentatte neseblødninger, blødning eller brennende følelse i øyet, feber, lysømfintlighet.2


Referanser

 1. Norges Astma- og Allergiforbund, https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fakta-om-pollenallergi/ (04.05.2021)
 2. Lourenco O, Bosnic-Anticevich S, Fonseca JA et al. Managing Allergic Rhinitis in the Pharmacy: An ARIA Guide for implementation in Practice. Pharmacy (Basel) 2020 May 16;8(2):85. Doi: 10.3390/pharmacy8020085.