Hva er pollen & pollenallergi?

Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. Pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk, og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra selje, vier, pil og burot.

Pollen pustes inn i luftveiene og fester seg til hud, hår og øyne. For mange er dette uproblematisk, men hos den stadig økende andelen mennesker med pollenallergi vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene. Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Pollenallergi er den vanligste formen for allergi og forekommer oftest i aldersgruppen 5-40 år, og det ser ut til at flere og flere får sykdommen. Det anslås at i overkant av 20% av den totale befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi – altså cirka én million nordmenn.

For samfunnet koster sykdommen mange millioner kroner hvert år, i form av utgifter til legebesøk, medisin, økt sykefravær og redusert arbeidskapasitet. Redusert læringskapasitet og konsentrasjonsevne er et problem for skoleelever og studenter med pollenallergi.

Pollen finnes i luften i store mengder til bestemte tider av året. Om våren er det pollen fra trær, og utover sommeren er det gress og burot som er de vanligste pollenkildene.

Hvilke symptomer gir pollenallergi?

Pollenallergi er ikke en livstruende sykdom, men den kan være svært ubehagelig for den det angår. I første rekke opptrer symptomene i nese og øyne, og det kan være vanskelig å skille en sommerforkjølelse fra pollenallergi. Mange opplever å ha sykdommen i flere år før det viser seg at den årlige sommerforkjølelsen faktisk var pollenallergi.

Ved pollenallergi:

  • Renner ofte nesen, den klør, tetner til og du nyser.
  • Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.

Du puster i økende grad med munnen, og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma. Hvis du blir forkjølet eller får en infeksjon på samme tidspunkt som du utsettes for pollen, blir som regel allergien mer plagsom.

Mange opplever også:

  • At de blir trøtte
  • Strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne

Dette gir redusert yteevne i forbindelse med skole, utdanning, arbeid, familie og fritidsaktiviteter.

Behandling av pollenallergi?

Det viktigste i all allergibehandling er å forsøke å unngå kontakt med det du ikke tåler.

Personer som har pollenallergi har høyere risiko for å utvikle astma enn personer uten. Derfor er det viktig å få sykdommen under kontroll, og å kontakte lege for å få vurdert symptomer og behandling. Et godt samarbeid med lege vil kunne bety god kontroll av pollenallergien din, med reduserte plager og redusert forbruk av medisiner.

Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon, helbreder ikke, men reduserer plagene.

Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning.

Referanse