Pollenallergi

Hva er pollen?1

Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. Pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk, og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra selje, vier, pil og burot.

Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på proteiner som finnes i noen pollentyper. Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Pollen pustes inn i luftveiene og fester seg til hud, hår og øyne. For de fleste er dette uproblematisk. Hos en allergiker vil immunforsvaret i slimhinnene aktiveres, og det oppstår en betennelsesreaksjon i nese og/eller øynene.

Allergisymptomer ved pollenallergi

Allergisymptomene varierer alt etter årsaken til reaksjonen og hvilken del av kroppen som er involvert2

Pollenallergi forekommer oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen. Vi antar at i overkant av 20 % av befolkningen har mer eller mindre alvorlig pollenallergi - ca én million nordmenn.1

Ved pollenallergi renner ofte nesen, den klør, tetner til og man nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp. Man puster i økende grad med munnen og dermed blir ikke luften som skal ned i lungene varmet opp, fuktet og renset for blant annet pollenkorn.1

Dette kan utløse eller forverre astma. Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne. Dette gir redusert yteevne i forhold til skole, utdanning, arbeid og familie- og fritidsaktiviteter.1

Mange personer med pollenallergi kan oppleve kryssreaksjoner.1

Hvordan stille diagnose ved pollenallergi?1

Hos lege med kunnskaper om allergi kan du bli prikktestet for å se om du reagerer på pollen, husstøvmidd, muggsopp, partikler fra dyr osv. En liten dråpe som inneholder et teststoff, for eksempel en pollenoppløsning, legges på huden. Gjennom denne dråpen stikkes det et lite hull i huden. En blek, kløende vable viser at du vil kunne reagere allergisk overfor den testede allergentypen.

Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste sju dagene før testen skal tas.

Allergitest med blodprøve kan også påvise pollenallergi.

Behandling av pollenallergi1

Det viktigste i all allergibehandling er å unngå kontakt med det man ikke tåler.

Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller sprøyter. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon, helbreder ikke, men reduserer plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig med minst mulig bruk av medisiner.

Legen din vil hjelpe deg med å finne frem til medisiner som passer best for deg. Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning. 

Det er viktig å være klar over at plagene kan bli vesentlig forsterket av irritanter som tobakksrøyk, eksos, støv, parfyme og sterke dufter, vind, temperaturvekslinger, infeksjoner, emosjonelle og hormonelle faktorer.

Du kan lese mer om våre reseptfrie legemidler for allergi her


Referanser

  1. Norges Astma- og Allergiforbund, https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fakta-om-pollenallergi (01.05.2019)
  2. Norges Astma- og Allergiforbund, http://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/fakta-om-allergi (01.05.2019)