Nasacort nesespray 55 µg/dose, 30 doser

Hva Nasacort nesespray er og hva det brukes mot1

Nasacort nesespray 55 µg/dose selges reseptfritt og brukes til behandling av symptomer ved sesongbetonte allergiske plager i nesen (allergisk rhinitt) hos voksne (18 år og eldre). Slike plager kan være nysing, kløe og tett, rennende nese. Dette kan bl.a. forårsakes av pollenallergi.

Nasacort virker bare hvis det tas regelmessig og hjelper ikke nødvendigvis mot symptomene med en gang. Hos noen hjelper den i løpet av første dag med behandling, hos andre kan det ta tre til fire dager før symptomene dempes. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres etter 2 ukers behandling.

Dosering1

Vanlig dosering: 2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig.
Dosen kan reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig når plagene er under kontroll.

Graviditet, amming og fertilitet2

Bør ikke brukes ved graviditet/amming.

Vanlige bivirkninger:1

 • Rennende eller tett nese, hodepine, sår hals og/eller hoste
 • Neseblødning
 • Bronkitt
 • Fordøyelsesbesvær/sur mage
 • Influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftløshet, tretthet)
 • Tannproblemer

Bruk ikke Nasacort1

Dersom du er allergisk overfor triamcinolonacetonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Tegn på en allergisk reaksjon overfor Nasacort kan være utslett (elveblest), kløe, svelge- eller pusteproblemer, hevelse i lepper, ansikt, hals eller tunge. Avslutt behandlingen og oppsøk lege umiddelbart dersom du får slike symptomer.

Advarsler og forsiktighetsregler1

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nasacort dersom:

 • du har en ubehandlet infeksjon i nese eller hals. Dersom du får en soppinfeksjon mens du bruker Nasacort skal du slutte å bruke sprayen til infeksjonen har blitt behandlet.
 • du har nylig hatt en neseoperasjon eller har hatt en skade eller sår i nesen.
 • du blir overført fra steroidinjeksjoner eller tabletter til Nasacort spray.
 • du har hatt glaukom (grønn stær) eller katarakt (grå stær).
 • Konserveringsmiddelet (benzalkoniumklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon (vedvarende slimhinneødem i nesen) bør et legemiddel til bruk i nesen uten konserveringsmidler velges. Dersom det ikke finnes legemiddel uten konserveringsmiddel til bruk i nesen, bør en annen legemiddelform velges.

Dersom du er usikker på om noe av det som står over gjelder for deg, rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.

 • Nasacort har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 • Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk og se viktige forsiktighetsregler og bruksanvisning.

Referanser:

1. Nasacort, pakningsvedlegg, 26.06.2017
2. Nasacort, felleskatalogtekst, 29.06.2017

 

SANO.ALL.17.12.0404d