Nasacort nesespray

Hva er Nasacort og hva brukes det mot?

Nasacort nesespray selges reseptfritt og brukes for korttidsbehandling av neseplager ved allergi, f.eks. ved pollenallergi, hos voksne og barn over 18 år. Slike neseplager kan være nysing, kløe, tett eller rennende nese, og kan komme av f.eks. dyrepels, husstøvmidd eller pollen.

Dette legemiddelet virker bare hvis det tas regelmessig. Symptomlindring skjer hos noen i løpet av første dag med behandling, hos andre kan det ta 3-4 dager før symptomene dempes.

Dosering

2 spraydoser i hvert nesebor 1 gang daglig.

Dosen kan reduseres til 1 spraydose i hvert nesebor 1 gang daglig når plagene er under kontroll.

Forsiktighetsregler:

Rådfør lege eller apotek dersom du har en ubehandlet infeksjon i nese/hals, du nylig har hatt neseoperasjon eller har hatt skade/sår i nesen. Rådfør lege før bruk av Nasacort dersom du er gravid/ammer. Kontakt lege dersom symptomene forverres eller ikke bedres etter 2 ukers behandling. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder uten samråd med lege.

 

Referanser:

1. Nasacort, pakningsvedlegg, 26.06.2017