Telfast tabletter, 120 mg

Telfast® 120 mg reseptfrie tabletter (feksofenadin) (10 og 30 stk) er et antihistamin til behandling av allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over 12 år.
Telfast kan kjøpes uten resept på apotek.

Telfast tabletter, 120 mg

  • Begynner å lindre dine symptomer innen 1 time, etter tabletten er tatt
  • Varer i 24 timer - du trenger bare én tablett om dagen
  • Uten laktose (melkesukker)

Viktige forsiktighetsregler

Snakk med lege før du bruker Telfast dersom du har lever- eller nyreproblemer, har hatt eller har hjerte-sykdom, eller er eldre. Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør lege før bruk av Telfast. Telfast skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig. Telfast anbefales ikke brukt under amming.

Bivirkninger

Kvalme, hodepine, døsighet, svimmelhet.

Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk og se viktige forsiktighetsregler.

Kjøp Telfast tabletter, 120 mg her og få det levert hjem i postkassen din!

 


Referanser:

Telfast, Pakningsvedlegg, 02.11.2016

 

SANO.ALL.17.12.0404d